zondag, 16. januari 2011 - 18:02

Brandweer waarschuwt voor verontreinigd slib nu Maaswater daalt

Roermond

Het dalende water van de Maas zorgt ervoor dat op sommige plaatsen zwerfvuil en slib achterblijft. De brandweer adviseert om kleine kinderen niet in het slib te laten spelen vanwege mogelijke verontreinigingen in het slib. Groenten uit ondergelopen tuinen zijn na grondig wassen, geschikt voor consumptie.

Ook adviseert de brandweer om voorzichting te zijn met het leegpompen van kelders. Wanneer dit te vroeg gebeurt, bestaat het risico dat door de druk van het (grond)water de wanden of de bodems van de kelders naar binnen klappen.

Bergen en Aijen
De kernen Bergen en Aijen in Noord-Limburg zijn ondanks het dalende waterpeil nog steeds niet over de weg bereikbaar. Om inwoners van en naar de kernen te brengen worden voertuigen van defensie ingezet. De voertuigen pendelen tussen Nieuw-Bergen en Bergen. In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen inwoners in het weekend tot 01.00 uur gebruik maken van deze pendeldienst. Van maandag tot en met vrijdag is de pendeldienst actief tussen 06.00 uur en 24.00 uur.

Keringen houden goed stand
De keringen in de regio, zoals dijken, demontabele wanden en coupures, houden zich goed, zo meldt waterschap Peel en Maasvallei. Ook de andere maatregelen, zoals de ingezette pompen en de afsluiters doen nog steeds hun werk.

Het waterpeil is bij Venlo een halve meter onder het hoogste peil van vorig weekeinde gebleven. In Mook wordt maandagochtend het hoogste punt van deze golf verwacht. Pas na het weekeinde beslist het waterschap over afbouw van keringen en andere maatregelen.

De waterstanden in de beken in het achterland dalen langzaam. De beken kunnen het water moeilijk kwijt, omdat het watersyteem vol is. Er wordt de komende dagen weinig neerslag verwacht in het stroomgebied van de Maas, dit zal naar verwachting een gunstig effect hebben op de afvoer van de beken.

Ramptoerisme
De hoge waterstand trok zondag in de provincie veel bekijks van ‘toeristen’. Ook het zachte zonnige weer speelde hierbij mee. De politie was extra alert op overtredingen zoals het negeren van wegafsluitingen. In Roermond was er ook een grote toeloop van Duitse toeristen die een bezoek aan het Outletcenter combineerden met een rondgang langs het ondergelopen gebied in Hatenboer en De Weerd.
Provincie:
Tag(s):