vrijdag, 15. juli 2011 - 15:57

Brandweerduikers punt van discussie in provincie Groningen

Groningen

Het voortbestaan van de brandweerduikers in de provincie Groningen is vrijdag een punt van discussie geweest tijdens de vergadering van de bestuurscommissie regionale brandweer en GHOR. De brandweer moet bezuinigen en het opheffen van de twee duikteams in de regio behoort tot de mogelijkheden.

Volgens woordvoerder Hans Coenraads van de hulpverleningsdienst Groningen is het duiken niet een wettelijke taak van de brandweer. Het besluit om de duikers af te stoten is volgens Coenraads een rationele en een emotionele afweging. Het redden van mens en dier blijft toch een taak van de brandweer. De bestuurscommissie wilde op dit moment nog geen beslissing nemen over het voortbestaan van de brandweerduikers. Verder onderzoek naar alternatieven zal meer duidelijkheid moeten geven. In de regio Groningen zijn twee korpsen die uitgerust zijn met duikers. In de stad Groningen en Delfzijl beschikt men over een goed opgeleid duikteam.

Bezuinigen op bedrijfsvoering
Ook op de bedrijfsvoering zal worden bezuinigd. Dit zal gebeuren door het niet invullen van vacatures die ontstaan, maar ook de samenvoeging van de drie meldkamers in Noord-Nederland levert een kostenbesparing op voor de regionale brandweer Groningen.

Bluswatervoorziening
Tijdens de vergadering is niet alleen gesproken over bezuinigingen. Ook het nijpende tekort aan bluswater in sommige gebieden is een punt op de agenda geweest.

Volgens Coeraads zijn 5500 objecten in de regio gesitueerd op plekken waar bij brand niet voldoende bluswater beschikbaar is. Het voorstel is om bij een brandmelding eerder op te schalen bij brand. Een gratis brandveiligheidscheck voor de woonhuizen en het plaatsen van extra brandkranen. De 23 Groninger colleges van Burgemeester en Wethouders zullen hier in het najaar een besluit over.
Provincie:
Tag(s):