vrijdag, 1. april 2011 - 15:49

Brandweermannen op de Dam uit de kleren

Amsterdam

Publiek op de Dam stond vrijdagmiddag vreemd op te kijken toen Amsterdamse brandweermensen uit de kleren gingen en halfbloot bovenop hun voertuigen stonden te dansen.

De brandweerlieden deden dat uit protest om de aangekondigde bezuinigingenplannen van de gemeente.

Ging het in 2009,2010 nog om 4 miljoen euro, nu moet men voor 2014 opnieuw 3,5 miljoen bezuinigen. De actievoerende brandweermensen gingen uit de kleren ‘’om te laten zien hoe ze worden uitgekleed’’, aldus een van de actievoerders.

Volgens de brandweermensen zouden uit een vertrouwelijke memo een kazerne moeten sluiten en moet men het met twee ladderauto’s minder gaan doen. Daarnaast vreest men dat vrijwilligers taken van de beroeps gaan overnemen.

Brandweercommandant Caroline van de Wiel laat in een schriftelijke reactie weten ‘dat wel is gekeken om op ladderwagens te bezuinigen, maar dat het afschaffen van laddervoertuigen niet wenselijk is’.


Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen
Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat is voorgesteld aan de gemeente bestaat uit de volgende punten;

.Het schrappen van bezetting op voertuigen (opstelplaatsen) die boven de landelijke norm uitgaan. Het gaat hierbij om de chauffeur van de Officier van Dienst en het anders en efficiënter organiseren van de bezetting van het ademluchtvoertuig en containervoertuigen. Deze maatregel bespaart zeven opstelplaatsen op het aantal brandweermensen dat dagelijks paraat staat.

·Het samenvoegen van de kazernes in Amsterdam Zuidoost. Hiermee worden zes opstelplaatsen op het aantal brandweermensen dat dagelijks paraat staat bespaard.

·Het afschaffen van de ‘zevende man’. In de binnenring van Amsterdam worden blusvoertuigen bezet met zeven personen. De landelijke norm hiervoor is zes. Hiermee worden zes opstelplaatsen op het aantal brandweermensen dat dagelijks paraat staat bespaard.

De opstelplaatsen die door deze maatregelen bespaard worden, worden zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd.

De voorgestelde maatregelen, waarover de gemeenteraad in juli een besluit neemt, zijn in de ogen van de brandweercommandant verantwoord. ‘Maar, er is wel een aantal voorwaarden aan deze maatregelen verbonden om ze ook verantwoord uit te kunnen voeren. Onze eerste prioriteit is en blijft de veiligheid van ons eigen personeel en van de burgers. Het is van essentieel belang dat we de gelegenheid krijgen om ons personeel op te leiden om op een veilige manier te kunnen blijven optreden doordat bijvoorbeeld de ‘zevende man’ verdwijnt. Ook moeten we maatregelen kunnen nemen om de brandveiligheid in wijken op een acceptabel niveau te brengen of te houden. Het samenvoegen van de twee kazernes in Amsterdam Zuidoost kan alleen wanneer er eerst wordt geïnvesteerd in brandveiligheid van de woningen.’

Onrust
De commandant begrijpt de onrust die er in het korps heerst. ‘Bezuinigingen zijn nooit leuk, voor niemand in de organisatie. De brandweermensen vragen aandacht om hun bezorgdheid te uiten. Dat is ook goed, als er maar wel op een correctie manier uiting wordt gegeven aan de bezorgdheid. En dan bedoel ik dat het imago van de brandweer in stand moet blijven en vooral ook dat de veiligheid van de burgers niet in het geding komt. Want dat is waar we als Brandweer Amsterdam-Amstelland voor staan.’


Kijk voor meer foto's op Blikop112.nl
Provincie:
Tag(s):