donderdag, 1. september 2011 - 10:44 Update: 08-07-2014 0:57

Brein ISAF-militair is jaar na terugkeer uit Uruzgan hersteld

Uitgezonden militairen, die tussen 2008 en 2010 hebben deelgenomen aan de ISAF-missie in Afghanistan, werden tijdens hun missie blootgesteld aan continue stress dat het brein geen goed deed.

Vlak na terugkeer van uitzending waren de alarmcentra in de hersenen van de militairen verhoogd actief.

Gedurende 1,5 jaar werd een groep van 36 militairen onderzocht die deelnamen aan de ISAF-missie in Afghanistan. Voor en na deelname aan de missie werd hun hersenactiviteit gemeten en vergeleken met een even grote controlegroep van militairen die in de kazerne bleven. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Donders Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen in samenwerking met het Onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Stressreactie is verdwenen
Begin januari kwamen al de resultaten van het eerste onderzoek naar buiten. Werd er vlak na terugkeer nog een verhoogde activiteit van het brein (de amygdala) gemeten, een herhalingsmeting na een jaar wees uit dat dit deel van de hersenen zich volledig had hersteld naar de situatie van voor de uitzending. Geen van deze militairen ontwikkelde PTSS-klachten.

Subtiele veranderingen blijven
Hoewel dit alarmcentrum van de hersenen na een jaar volledig tot rust kwam, was aan subtiele veranderingen elders in het brein wel te zien dat de hersenen de ervaring blijvend hadden opgeslagen. Mogelijk kan dit de reactie op toekomstige dreigende gebeurtenissen beïnvloeden, zeggen de onderzoekers. Deze resultaten zijn belangrijk omdat ze laten zien dat het brein flexibel is.

‘De activiteit van het alarmcentrum van het brein herstelt volledig, wat suggereert dat de verhoogde signaleringsfunctie na afloop van de oorlogsomstandigheden weer normaliseert. Het is wel zo dat de manier waarop dat alarmcentrum wordt gereguleerd blijvend lijkt te zijn veranderd door de opgedane ervaringen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de hersenen waarschijnlijk anders reageren op een volgende stressvolle situatie', aldus Guido van Wingen van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, eerste auteur van het onderzoek.
Categorie:
Tag(s):