donderdag, 6. oktober 2011 - 9:46

Brunssum treedt op tegen illegale inzameling oud ijzer

Brunssum

De gemeente Brunssum gaat illegale inzamelaars van oud ijzer en metaal aanpakken en verbaliseren. De inzamelaars handelen in strijd met de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Daarnaast benadelen zij financieel de inwoners van Brunssum.

In Brunssum heeft alleen de gemeenschappelijke reinigingsdienst Rd4 vergunning voor het inzamelen van oud ijzer en metaal. Inwoners van Brunssum kunnen het afval gratis door Rd4 thuis laten ophalen.

Nu de grondprijzen voor ijzer en metaal wereldwijd fors zijn gestegen, worden inwoners van Brunssum steeds vaker benaderd door inzamelaars die zonder vergunning handelen. Deze inzamelaars benadelen Rd4 en daarmee ook de inwoners van Brunssum. Rd4 verkoopt het ingezamelde ijzer- en metaalafval namelijk, en gebruikt de inkomsten om de kosten van afvalinzameling laag te houden. Daar profiteren burgers van door lagere afvaltarieven. Wanneer door illegale inzameling de inkomsten van Rd4 onder druk komen te staan, zouden de gemeentelijke afvaltarieven uiteindelijk kunnen toenemen.
Provincie:
Tag(s):