woensdag, 12. januari 2011 - 11:06

BSE-koe aangetroffen, derde BSE-geval in 2010

Er is BSE vastgesteld bij een veertien jaar oude koe die eind vorig jaar bij de Rendac (destructiebedrijf voor vee) is aangeleverd. Deze koe is gestorven op de boerderij. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie woensdag bekendgemaakt.

Dit is het derde BSE-geval in 2010. BSE, ook wel de gekke koeienziekte genoemd, is niet besmettelijk.

Volgens het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad kunnen we ervan uitgaan dat de komende jaren nog af en toe een BSE-geval wordt aangetroffen. Die voorspelling baseert het CVI op het feit dat in Nederland nog runderen in leven zijn die geboren zijn voor de Europese voedernorm (‘EU feed ban’) die op 1 januari 2001 is ingegaan. Vanaf die datum komt in rundveevoeder geen diermeel meer voor. BSE werd verspreid door besmet diermeel. De Europese voedernorm is zeer effectief gebleken.

De voorspelling van het CVI past ook in het beeld dat naar voren komt in de Europese Unie. De EU testte in 2009 in totaal 7.529.000 runderen op BSE en in slechts 67 gevallen werd die ziekte vastgesteld. Alle dieren worden in het slachthuis getest op BSE. Dieren waarbij BSE wordt aangetroffen, komen nooit in de voedselketen. Uit voorzorg worden ook die delen van koeien die het meest vatbaar zijn voor BSE (zoals de schedel, wervelkolom, amandelen, dunne darm), vernietigd.

Omdat koeien elkaar niet besmetten, is er geen aanleiding stallen te ruimen. Wel worden zoals gewoonlijk de dieren die in dezelfde tijd als het besmette rund op hetzelfde bedrijf zijn geboren of hetzelfde voer hebben gegeten en de nakomelingen jonger dan twee jaar onderzocht.
Provincie:
Tag(s):