vrijdag, 30. september 2011 - 21:19

Buitengebied De Wolden krijgt opknapbeurt

Zuidwolde

Gemeente De Wolden stelt plantmateriaal beschikbaar aan particulieren in het buitengebied van het oostelijk deel van de gemeente. Doel is het verbeteren van bermen, singels en erfbeplanting buiten de bebouwde kom. Wethouder Henk Lammers: “In het Landinrichtingsgebied Zuidwolde zijn prachtige plannen gemaakt om de structuren te versterken. Dankzij de TenneT-gelden kunnen we de plannen gaan uitvoeren”.

De inwoners die wonen in het buitengebied van Alteveer, Fort, Kerkenveld, Linde, Veeningen en Zuidwolde komen in aanmerking voor de planten en bomen. Het gaat om planten voor de aanleg en het herstel van onder meer windsingels, bomenrijen, hagen en fruitbomen. De gemeente investeert tegelijkertijd in het gebied met de aanleg en verbetering van bermen langs de openbare wegen.

De mogelijkheid om inwoners erven, singels en bermen te verbeteren, vloeit voort uit twee landinrichtingsprojecten in het oostelijke deel van de gemeente. Dit zijn de landinrichtingsprojecten rond Zuidwolde. Lammers: “Door samen met particulieren zorg te dragen voor een mooie groene omgeving, krijgt het gebied een extra stimulans”.

Per aanvraag geldt een maximumbedrag van € 500,-. Inwoners die gebruik maken van het aanbod verplichten zich het verkregen groen aan te planten en in stand te houden. Inwoners die gebruik willen maken van het aanbod, vinden meer informatie op dewolden.nl. Aanvragen moeten voor de 25 oktober 2011 binnen zijn bij de gemeente, ter attentie van de heer J. Roos.

Dankzij onder meer een bijdrage van TenneT is het mogelijk eigenaren te ondersteunen bij de aanleg en onderhoud van groen in het buitengebied. TenneT, de beheerder van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk heeft in totaal € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van natuur en landschap in Drenthe en Overijssel. Dit bedrag is een compensatie voor het in stand houden van de hoogspanningslijn van Zwolle naar Hoogeveen.
Provincie:
Tag(s):