vrijdag, 7. oktober 2011 - 14:27

Buitenlandse veetransporteurs worden aangepakt

Den Haag

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) kan nu gemakkelijker bestuurlijke boetes verhalen op buitenlandse veetransporteurs. De nVWA heeft met een incassobureau de afspraak gemaakt dat zij de bestuurlijke boetes innen.

Inmiddels zijn er verschillende boetebeschikkingen naar het buitenland gestuurd, onder andere naar Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Een Hongaarse veetransporteur heeft een verbod gekregen om nog langer dieren te vervoeren in Nederland. Dit verbod gaat de komende week in.

De transporteur, die veel varkens vanuit Nederland naar andere landen binnen de EU transporteert, weigert al ruim een jaar om kopieën van de journaals te sturen naar de nVWA zoals verplicht is volgens de Transportverordening. De nVWA kan met deze documenten achteraf zien of de vervoerder zich gehouden heeft aan de regels die gelden voor de transportduur, de reisroute en de belading.

Ook brieven en e-mails naar de Hongaarse autoriteiten hebben er niet in geresulteerd dat de nVWA de gewenste kopieën van de journaals heeft ontvangen. De Nederlandse organisaties die gebruik maken van de diensten van deze veetransporteur worden van het verbod op de hoogte gebracht, net als de Europese autoriteiten.
Provincie:
Tag(s):