vrijdag, 11. november 2011 - 15:23

Buitenteelt van hennep grotendeels verdreven

Venlo

De buitenteelt van hennep in Noord- en Midden-Limburg is grotendeels verdreven. Dat blijkt uit de resultaten van het project het ‘Groene Goud’ 2011, die onlangs bekend zijn gemaakt. In het project werken gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen om illegale hennepteelt, tussen de maïs, bos en wegpercelen en ook aspergevelden, op te sporen en te vernietigen. Het afgelopen jaar is op 53 locaties hennep aangetroffen en zijn 4140 hennepplanten geruimd.

Van de 53 locaties bevonden zich er 16 in Venray (190 geruimde planten), 12 in Venlo (1050 geruimde planten) en 16 in Midden-Limburg (2900 geruimde planten). Verder werd op 9 locaties in Brabant hennep in het buitengebied aangetroffen. Overeenkomstig met vorig jaar is afgesproken ten minste 10% van de locaties bijzondere opsporingsaandacht te geven met als doel de georganiseerde misdaad achter de hennepteelt in beeld te krijgen.

“De afgelopen 5 jaar is de buitenteelt van hennep significant teruggelopen”, laat burgemeester Hubert Bruls van Venlo weten. “Ik concludeer dat we deze buitenteelt voor een groot deel verdreven hebben. Het project ‘Groene Goud‘ heeft daar zeker aan bijgedragen.”

Samenwerking met ESA
Het project ‘Groene Goud’ zal volgend jaar meedraaien in een pilot met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Afspraken hierover zijn inmiddels gemaakt. Doel van de pilot is om te onderzoeken of ruimtevaarttechniek gebruikt kan worden om de buitenteelt van hennep op te sporen. Dat kan betekenen dat vroegtijdige detectie mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):