maandag, 31. oktober 2011 - 13:45

Burgemeester Bert Middel verlaat gemeente Smallingerland

Smallingerland

Bert Middel vertrekt per 1 december a.s. als burgemeester van Smallingerland. Dit heeft de gemeente laten weten.

Bert Middel (59, PvdA) ziet, ondanks een recente aanbeveling daartoe van de gemeenteraad, af van herbenoeming als burgemeester van de gemeente Smallingerland.

Zijn burgemeesterschap zal per 1 december a.s. beëindigd zijn. Hij is dan precies zes jaar burgemeester van Smallingerland geweest.

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest te Groningen heeft hem voorgedragen als dijkgraaf. Deze benoeming gaat in op 1 januari a.s.

Het werkgebied van dit waterschap omvat grote delen van de provincies Groningen en Drenthe, evenals een klein deel van de provincie Fryslân.
Provincie:
Tag(s):