maandag, 26. september 2011 - 20:22

Burgemeester De Graaf van Nijmegen legt volgend jaar ambt neer

Nijmegen

Thom de Graaf legt per 1 februari 2012 zijn functie als burgemeester van Nijmegen neer.

Hij is voorgedragen om vanaf die datum als nieuwe voorzitter van de HBO-raad aan te treden, de branchevereniging van alle HBO-instellingen in Nederland.

Brief van Thom de Graaf
Met enigszins bezwaard gemoed laat ik jullie weten dat ik per 1 februari 2012 mijn ambt als burgemeester beëindig. Ik neem daarmee na vijf jaar afscheid als burgemeester van Nijmegen. Op die datum treed ik namelijk naar verwachting aan als de nieuwe voorzitter van de HBO-raad, de branchevereniging van alle HBO-instellingen in Nederland. Eerder al had ik voor mijzelf besloten dat ik niet voor een nieuwe termijn in aanmerking wilde komen. Het was mijn bedoeling om na een periode van zes intensieve jaren nog een andere, nieuwe wending te geven aan mijn betrokkenheid bij en passie voor de publieke zaak.

Dat is iets eerder gebeurd dan ik had gepland. Niet omdat ik uitgekeken ben op het stadsbestuur, integendeel, maar omdat toevallig nu een bijzondere functie is vrij gekomen. Ik beschouw het nog steeds als een voorrecht om burgemeester te zijn van deze prachtige stad. Ik zou dan ook met plezier nog tot het einde van mijn benoemingstermijn (eind 2012) zijn doorgegaan.

Maar zoals het burgemeesterschap van Nijmegen een unieke kans voor mij was om de publieke zaak te dienen in de stad die mij zeer dierbaar is, is deze nieuwe functie voor mij een kans die ik - zo relatief dicht tegen het einde van mijn ambtsperiode - niet voorbij wil laten gaan. Het is een baan die zeer bij mij past in een sector die ik hoogst relevant vind en waar erg veel moet gebeuren. Het hoger onderwijs is de kurk van de kenniseconomie. Het HBO met 400.000 studenten en ruim 40 instellingen met 40.000 werknemers is daarbinnen een belangrijke schakel. Ik verlaat Nijmegen niet, mijn vrouw en ik blijven er met ontzettend veel plezier wonen.

Maar ik zal wel als burgemeester afscheid van de inwoners van Nijmegen nemen en natuurlijk ook van collega's en medewerkers. De afgelopen jaren heb ik met inzet en energie twee opeenvoigende colleges mogen leiden. Ik heb genoten van de goede samenwerking met het stadsbestuur en ben ervan overtuigd dat ik de stad in goede handen 'achterlaat'.
Provincie:
Tag(s):