donderdag, 7. april 2011 - 18:11

Burgernet van start in acht Friese gemeenten

Op 7 april 2011 start Burgernet in acht nieuwe Friese gemeenten. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeenten. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind of een inbraak, een Burgernetactie op.

Burgernet start in de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., Heerenveen, Gaarsterlân-Sleat, Terschelling, Menameradiel en Skarsterlân. Ook de voormalige gemeenten Bolsward, Wûnseradiel en Nijefurd, tegenwoordig deeluitmakend van de gemeente Sudwest-Fryslân, sluiten zich aan.

Nadat een Burgernetactie door de centralist van de politiemeldkamer is gestart, krijgen de deelnemers van Burgernet een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt.

Burgernet is sinds november 2008 succesvol actief in de gemeenten Dantumadiel en Leeuwarden. In april 2010 kwamen daar de gemeenten Sneek, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel, Wymbritseradiel, Litterensadiel, Lemsterland, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Ameland bij. Burgernet telt in Fryslân ruim 25.000 deelnemers. Na drie jaar zijn er zo’n 400 Burgernetacties geweest, waarbij meer dan 70 verdachten zijn opgepakt en verscheidene vermiste kinderen of ouderen zijn teruggevonden.

In de week van 4 april 2011 tot 8 april 2011 ontvangen alle huishoudens in de nieuwe deelnemende gemeenten een wervingsbrief met een deelnameformulier. Als u deel wilt nemen aan Burgernet kunt u zich aanmelden via www.burgernet.nl. U kunt ook de antwoordstrook van het deelnameformulier invullen en dat opsturen naar Burgernet. Uw aanmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt waarna u een bevestiging ontvangt.

Iedere inwoner van Fryslân wil graag een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente en de politie stellen alles in het werk om Fryslân veilig te maken en te houden. Dit kunnen zij echter niet alleen. Daarom wordt er volop samengewerkt met allerlei partners. Ook u als inwoner van Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren aan die veiligheid. Burgernet geeft u de gelegenheid om samen met de gemeente en politie criminaliteit tegen te gaan. Een gezamenlijke aanpak van criminaliteit, vooral in heterdaad situaties, blijkt zeer succesvol te zijn. Daarom is veiligheid niet alleen een taak van de gemeenten en de politie, maar ook van burgers.
Provincie:
Tag(s):