maandag, 21. november 2011 - 10:11

Café De Hollandse Pot moet sluiten

Weert

Het gemeentebestuur van Weert heeft besloten café De Hollandse Pot aan de Kerkstraat te laten sluiten. De exploitant is daarvan vrijdag schriftelijk op de hoogte gebracht. De reden van sluiting is dat uit politiecontroles is gebleken dat de exploitant diverse afspraken en regels niet nakomt.

De huidige exploitant heeft zelf geen vergunning. Het college heeft de exploitatie door hem onder bepaalde afspraken en voorwaarden gedoogd. Die worden echter niet nageleefd. Daarom heeft het college besloten het gedogen van de exploitatie zonder de vereiste vergunning per direct te beëindigen. Het college acht het open zijn van het café niet langer verantwoord. Vandaar dat besloten is het café met onmiddellijke ingang te sluiten.
Provincie:
Tag(s):