donderdag, 23. juni 2011 - 22:12

Cameratoezicht in Hoogeveen werkt

Hoogeveen

Cameratoezicht is op bepaalde plekken in Hoogeveen effectief. Daarom moet cameratoezicht worden voortgezet, in het belang van de openbare orde en veiligheid. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een evaluatie van het cameratoezicht.

“De algemene tendens is dat overlast zich verplaatst. Daarom is het nodig hierop in te spelen door bijvoorbeeld permanent cameratoezicht te combineren met flexibel toezicht. Zo’n middel zet je uiteraard pas in als sluitstuk op andere maatregelen”, zegt burgemeester Karel Loohuis.

In het evaluatierapport wordt de aanbeveling gedaan om in overleg met betrokken partners te bekijken wanneer flexibele camera’s in welke situaties kunnen worden ingezet. In 2007 ging een experiment met cameratoezicht van start. Aanleiding was het uitgaansgeweld in de Grote Kerkstraat. Er hangen in het uitgaansgebied sindsdien acht camera’s. Ook hangen er camera’s bij de basisscholen ’t Kienholt en De Weidebloem.

De politie is tevreden over de kwaliteit van de beelden. Ook op nachtbeelden zijn gezichten te herkennen. De beelden komen live bij de politie binnen, maar worden niet permanent uitgelezen. Wel gebeurt dat als er een incident gaande is. De politieman achter de monitor fungeert dan als extra ogen voor de politiemensen op straat. Beelden worden ook wel gebruikt als ondersteunend bewijs.

Behalve camera’s zijn er andere maatregelen genomen in het uitgaansgebied. Dat zijn onder meer, gebiedsontzeggingen, afsluiting van de Grote Kerkstraat in het weekend, standaard horecapolitie aanwezig, periodiek overleg tussen horeca en gemeente en de inzet van een straatcoach. De combinatie van deze maatregelen heeft ertoe geleid dat het aantal geweldszaken is gedaald.

Uit de AD-misdaadmeter blijkt dat Hoogeveen vrijwel op elk gebied onder het landelijke niveau scoort. Vooral het cijfer voor openlijk geweld is beduidend lager dan het gemiddelde in Nederland; 0,73 gevallen per 10.000 inwoners tegen 3,86 gevallen per 10.000 inwoners landelijk. Op het gebied van vernielingen komt Hoogeveen wel boven het landelijke gemiddelde uit. Daarom gaat de gemeente onderzoek doen en een plan maken om de vernielingen tegen te gaan.

De basisscholen De Weidebloem en ’t Kienholt hadden in het verleden te kampen met allerlei vormen van overlast, waaronder vernieling. Bij de scholen zijn naast andere maatregelen ook camera’s geplaatst. De overlast en vernielingen zijn daar zo goed als verdwenen.

Om betrouwbare onderzoeksgegevens te krijgen begint de gemeente in 2013 met een veiligheidsmonitor, al dan niet in Drents verband. In deze monitor worden zowel objectieve cijfers als subjectieve (veiligheids)gevoelens bij elkaar gebracht.
Provincie:
Tag(s):