woensdag, 23. november 2011 - 22:50

Cameratoezicht start op De Munt in de Noordoostpolder

Noordoostpolder

Op dinsdag 29 november start de collectieve beveiliging met cameratoezicht op industrieterrein De Munt en het Ecopark in de Noordoostpolder. Dit meldt de gemeente Noordoostpolder woensdag.

Burgemeester Van der Werff verricht om 16.00 uur de starthandeling, samen met de voorzitter van de Stichting Beveiliging De Munt(SBDM), Alex Förch.

Na een traject vol inspanning van diverse partijen is het collectieve cameratoezicht op De Munt 1, 2 en het Ecopark klaar om in gebruik te worden genomen.

De aanleg van het systeem is gefinancierd door gemeente Noordoostpolder en wordt geëxploiteerd en onderhouden door de Stichting Beveiliging De Munt (SBDM). Het cameratoezicht wordt geborgd in het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.

Tijdens de feestelijke opening wordt een convenant ondertekend door de gemeente, de politie, de brandweer en de SBDM. Daarin verplichten die partijen zich tot verdere samenwerking, ter behoud en waarborging van het KVO-B.

Daarna wordt aan alle betrokken partijen het certificaat uitgereikt. Met dit certificaat kunnen de deelnemers aan het cameratoezicht bovendien korting bedingen op diverse verzekeringen. Verder worden voorafgaand aan de officiële openingshandeling contracten voor de samenwerking tussen de SBDM en beveiliger SBBF/FAIR en Stichting CrimiNee! ondertekend.

Techniek
In totaal staan er 14 camera's opgesteld op het bedrijventerrein. Hiervan staan 6 stuks bij de invalswegen. Deze 6 camera's zijn gekoppeld aan een intelligent systeem, dat onder andere kentekens van passerende voertuigen registreert en doorgeeft aan de RTR (regionale toezicht ruimte) in Zwolle. Verder staan er nog 8 camera's opgesteld verspreid over het bedrijventerrein. Deze camera's worden bediend vanuit de RTR in Zwolle.
Provincie:
Tag(s):