donderdag, 31. maart 2011 - 9:41

Camping Zeist mag niet worden gebruikt voor huisvesting arbeiders

Zeist

Het gebruik van camping Dijnselhoek in Zeist voor huisvesting van Midden- en Oost-Europese werknemers is in strijd met het bestemmingsplan. Dat heeft de rechter donderdag in een voorlopige voorziening geoordeeld.

De werknemers die nu nog op de camping verblijven moeten daarom uiterlijk 15 april weg zijn. Als dat niet het geval is, moeten de eigenaar van de camping en de uitzendbureaus bij wie de werknemers in dienst zijn een dwangsom van 50.000 euro per week betalen, met een maximum van 300.000 euro.

De eigenaar en uitzendbureaus overtreden volgens de rechter het gebruiksverbod, zoals dat is vastgelegd in het bestemmingsplan. Het plan bepaalt namelijk dat de camping alleen voor recreatieve doeleinden mag worden gebruikt. Het huisvesten van werknemers valt daar niet onder, oordeelde de rechter.

De gemeente Zeist heeft de overtreding voldoende bewezen. Dit blijkt uit een viertal rapportages die de gemeente maakte. Bovendien hebben de betrokken eigenaar en uitzendbureaus op de zitting aangegeven grote aantallen werknemers op de camping te huisvesten.

Er is ook geen zicht op dat de illegale situatie op de camping binnen afzienbare tijd gelegaliseerd zal worden. Weliswaar ligt de camping in een gebied dat de gemeente wil herontwikkelen, maar er zijn nog geen concrete plannen gemaakt.

De gemeente heeft daarom terecht een last onder dwangsom opgelegd, oordeelde de rechter. Ook de hoogte van de opgelegde dwangsom vond de rechter passend.
Provincie:
Tag(s):