vrijdag, 1. juli 2011 - 10:40 Update: 08-07-2014 0:57

Cao-lonen blijven achter bij inflatie

Den Haag

De cao-lonen stijgen in de eerste helft van 2011 met gemiddeld 1,6 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie van twee procent. Dit blijkt uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor de rapportage zijn 114 cao’s onderzocht waar ruim 5,2 miljoen werknemers onder vallen. De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. Extra beloningen vallen er buiten.

De Voorjaarsrapportage laat verder zien dat in 2010 in 49 van de 114 onderzochte cao’s afspraken zijn gemaakt over het aan werk helpen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In 2009 waren dat er 38. Daarnaast zijn in 18 van de 114 onderzochte cao’s overeenkomsten afgesloten om jonggehandicapten (Wajongers) in dienst te nemen. Dat zijn er 14 meer dan in 2009.
Categorie:
Tag(s):