maandag, 10. januari 2011 - 9:36 Update: 08-07-2014 1:01

Cao-lonen stijgen in 2010 met 1,3 procent

Den Haag

In 2010 waren de cao-lonen 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is fors minder dan in 2009, toen de lonen met 2,8 procent stegen. De cao-loonstijging in de collectieve sectoren was in 2010 duidelijk hoger dan in de particuliere sector.

De contractuele loonkosten zijn in 2010 met 1,5 procent gestegen. De stijging van de loonkosten is iets sterker dan die van de cao-lonen door hogere werkgeverspremies voor het sectorfonds en de zorgverzekering.

De cao-loonstijging in 2010 was met 1,3 procent net zo hoog als de inflatie. In de eerste helft van 2010 lag de loonstijging nog boven de inflatie, in de tweede helft bleef de loonontwikkeling achter bij de inmiddels opgelopen inflatie. Dit is sinds 2005 niet meer voorgekomen. In het vierde kwartaal van 2010 lag de cao-loonstijging zelfs 0,4 procentpunt lager dan de inflatie. In de laatste tien jaar kwam de stijging van de cao-lonen gemiddeld 0,4 procentpunt boven de inflatie uit.

Dat de cao-lonen minder stijgen dan de inflatie betekent niet onmiddellijk dat werknemers er reëel in koopkracht op achter uit gaan. Het nettoloon is ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Grootste stijging in de gezondheid- en welzijnszorg
Met een stijging van 2,3 procent zijn de cao-lonen het meest toegenomen in de bedrijfstak gezondheid- en welzijnszorg, ondanks de bescheiden loonstijging in 2010 voor de recent afgesloten cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De meer dan gemiddelde stijging komt vooral doordat er bij een aantal cao’s in deze bedrijfstak in 2010 het persoonlijk levensfasebudget is ingevoerd en de eindejaarsuitkering is verhoogd.

Hierdoor heeft de gesubsidieerde sector met 2,0 procent de hoogste loonstijging van alle cao-sectoren. Daarna komt de overheid met 1,8 procent. In de grootste cao-sector, de particuliere bedrijven, namen de cao-lonen met 1,0 procent het minst toe. De laagste loonstijging in deze sector is voor de bedrijfstak handel waar de cao-lonen vorig jaar met 0,7 procent stegen.
Categorie:
Tag(s):