vrijdag, 13. mei 2011 - 21:11

Cao onderhandelingen gemeenten vastgelopen

Den Haag

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten zijn vrijdagmiddag vastgelopen. Pogingen van de kant van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak en CMHF om de laatste hobbels weg te nemen, stuiten op onwil van werkgevers om verder te praten.

In het belang van werkzekerheid voor ambtenaren bij gemeenten, waren de bonden bereid verregaande afspraken te maken over modernisering van de Cao. Dit zou meer ruimte moeten scheppen voor interne flexibilisering, individuele keuzevrijheid en personele mobiliteit. Om het overstappen van ambtenaren tussen gemeenten te vergemakkelijken, waren bonden bereid verschillen in regelingen weg te nemen.

Ook het loonbod is onvoldoende. Voor zowel 2011 en 2012 wordt slechts 1 procent geboden. Dit ligt onder het te verwachten inflatieniveau (2,5 procent in 2012) en daarmee te ver af van koopkrachtbehoud. De loonontwikkeling zou hiermee nog meer achterlopen op de marktsector dan nu al het geval

De bonden zijn teleurgesteld over deze houding van het VNG, zeker daar een baanbrekend akkoord dichtbij was.
Provincie:
Tag(s):