donderdag, 7. juli 2011 - 21:23

Caribische flamingo's broeden met succes in Emmen

Emmen

Een paartje Caribische flamingo’s heeft in Dierenpark Emmen met succes zitten broeden op hun ei.

De verzorgers zijn daar erg blij mee, want de flamingo’s kwamen al een aantal jaren niet tot broeden. Om de vogels te stimuleren, bouwden de verzorgers een nest voor de flamingo’s. Ze maakten een heuveltje van turfmolm en zand en dat zette de vogels aan zelf een nestheuvel te maken. Bovenop dat nest legde het vrouwtje één ei, dat door de verzorgers in de broedmachine werd gelegd. Op het nest kwam een kalkei te liggen, waar beide flamingo’s beurtelings op hebben zitten broeden. Zo liep het ei geen risico als het broedende echtpaar ruzie mocht krijgen met de andere flamingo’s.

Het ei bleef in de broedmachine tot het kuiken een gaatje in de eischaal pikte. Toen was het tijd de eieren opnieuw om te ruilen. De oudervogels kregen het aangepikte ei en het kuiken kroop er zonder problemen uit. De flamingo’s ontfermden zich meteen over het jong. Ze voeden het kuiken en houden het beurtelings warm.

De verzorgers hopen nu dat dit broedsucces ook de andere flamingo’s zal stimuleren om te gaan broeden.
Provincie:
Tag(s):