vrijdag, 16. december 2011 - 11:04 Update: 08-07-2014 0:31

Checkfunctie Meldpunt Internetoplichting groot succes

Consumenten weten de checkfunctie van het Meldpunt Internetoplichting van de politie massaal te vinden. De afgelopen twee maanden werd via www.mijnpolitie.nl 248.000 keer door consumenten gecheckt of de verkopende partij (particulier of webwinkel) betrouwbaar is.

Deze checkfunctie biedt consumenten de mogelijkheid om te controleren of zij online veilig kunnen (ver)kopen. Op www.mijnpolitie.nl kunnen zij gegevens (bankrekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer of webadres) van de (ver)koper invoeren. Als gegevens van een verkoper bekend zijn bij de politie (na meerdere meldingen over de verkoper in kwestie), krijgen zij het advies extra voorzichtig te zijn bij een transactie. Dit was bij ongeveer tien procent van de gecheckte gegevens het geval.

In het eerste jaar van het Meldpunt Internetoplichting, opgericht in oktober 2010, is 30.000 keer melding gemaakt van mogelijke internetoplichting. In totaal heeft het Meldpunt Internetoplichting 175 zaken uitgelicht, die worden onderzocht. Van die 175 zaken zijn er 50 grote onderzoeken waarvoor het Meldpunt per zaak onder andere tientallen bankrekeningnummers heeft opgevraagd bij banken, teneinde strafrechtelijk bewijs te verzamelen tegen de verdachte in kwestie. De overige 125 zaken zijn door het Meldpunt voorbereid en zullen worden overgedragen aan lokale rechercheteams.
Categorie:
Tag(s):