dinsdag, 26. juli 2011 - 13:06

Clostridium difficile-bacterie op vlees in Nederland geen risico

Utrecht

In Nederland komt de bacterie clostridium difficile nauwelijks voor op vlees. Dit geldt eveneens voor de nieuwe extra ziekteverwekkende typen van deze bacterie die ook bij de mens worden aangetroffen. De bacterie is daarom geen risico bij vleesbereiding en consumptie.

Dit concludeert het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) na een onderzoek van 500 vleesmonsters door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Onderzochte vleesmonsters
De nVWA onderzoekt jaarlijks monsters van dieren en voedingsmiddelen op het voorkomen van opduikende ziekteverwekkers zoals MRSA en ESBL-producerende bacteriën. Er is ook gekeken naar de clostridium difficile-bacterie. In 8 van de 500 (1,6%) onderzochte vleesmonsters was de bacterie aanwezig. Slechts in 1 monster is een type gevonden dat in Nederland ook bij de mens is gevonden. Dit was niet een van de nieuwe extra ziekteverwekkende typen.

Maatregelen
Er is een toename van het aantal infecties door clostridium difficile. Het BuRO adviseert de inspecteur-generaal van de nVWA om de aanwezigheid van de bacterie in dieren en voedingsmiddelen periodiek te onderzoeken.

Daarnaast moet worden vastgesteld hoeveel clostridium difficile-bacteriën er nodig zijn om een infectie te kunnen veroorzaken. Ook moet het duidelijk worden wat de mogelijke samenhang is van de ziekte bij de mens en het voorkomen van de bacterie bij dieren en op voedingsmiddelen.

Clostridium difficile
Clostridium difficile is een bacterie die kan worden aangetroffen in het maag-darm-kanaal van mensen en dieren. Uitgescheiden clostridium difficile-bacteriën vormen sporen die bijvoorbeeld in oppervlaktewater en de bodem maanden kunnen overleven.

Vooral na antibioticumgebruik en bij weerstandsvermindering kan de bacterie zich vestigen in het darmkanaal. De verschijnselen van een infectie variëren van symptoomloos dragerschap tot diarree. Een ernstige ontsteking van de dikke darm door de difficile-bacterie kan, vooral bij ouderen, dodelijk aflopen.

Keukenhygiëne
Door goede keukenhygiëne kunnen bacteriën op voedingsmiddelen zich niet verder verspreiden. Bakken of braden bij een temperatuur van 85°C doodt ten minste 90% van de difficile-bacteriën. Voedingsmiddelen die onverhit worden gegeten zoals diverse groenten kunnen ook ziekmakende bacteriën bevatten en moeten daarom zorgvuldig en herhaald worden gewassen.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de nVWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn.

De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Provincie:
Tag(s):