maandag, 4. april 2011 - 15:54

Coalitie van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks rond

Groningen

De partijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over een collegeprogramma voor de periode 2011 - 2015 met de titel 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!'.

De partijen zullen een college vormen waarin 5,2 fte gedeputeerden functioneren. Zaterdag aanstaande raadplegen de partijen hun ledenraad respectievelijk gewestelijke vergadering. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 13 april.

De nieuwe coalitie staat een open, communicatieve bestuursstijl voor van samenwerking met belangenorganisaties en inwoners uit de Groninger samenleving. Het programma en de beleidsvoorstellen worden niet tot achter de komma dichtgetimmerd. De coalitie geeft in het collegeprogramma prioriteit aan werk, energie en leefbaarheid. Beschikbare middelen worden ook bij voorrang ingezet voor: versterking van de regionale economie, werkgelegenheid, verduurzaming, innovatie en de aanpak van de krimpproblematiek. Het financiële kader van het programma is gebaseerd op het bezuinigingsprogramma, dat in 2010 door Provinciale Staten is aangenomen. De resterende ruimte wordt aangewend voor nieuw beleid.
Provincie:
Tag(s):