woensdag, 9. februari 2011 - 9:29

Coevorder Kasteel in Vancouver blijft behouden

Coevorden

De replica van het Kasteel Coevorden die in de voorstad Richmond van Vancouver staat, blijft behouden en krijgt een nieuwe functie. Dat heeft het gemeentebestuur van Richmond onlangs besloten.

Het behoud van het Kasteel in Richmond is één van de opbrengsten die toe te schrijven zijn aan de inspanningen van de Stichting Coevorden 2010 en hun contacten in Canada. De zichtbare historische band tussen Coevorden en Vancouver blijft hiermee bewaard.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week zijn goedkeuring gegeven aan de definitieve subsidieverstrekking aan de Stichting Coevorden 2010, die onlangs is opgeheven. Vier jaar lang heeft deze stichting zich ingezet met twee doelen: het organiseren van sportieve en culturele evenementen voor de inwoners van de gemeente Coevorden en het promoten van de gemeente Coevorden in binnen- en buitenland. Terugkijkend op deze periode concludeert het college dat de doelstellingen van de stichting ruimschoots zijn gehaald. Daarnaast heeft de stichting gezorgd voor een nalatenschap. Voorzitter Harm Pieter Vellema van de stichting noemt hierbij de studentenuitwisseling tussen de leerlingen van De Nieuwe Veste en de Steveston London Secundary School in Richmond, het vernoemen van de brug over de Haven in Coevorden naar George Vancouver en het behoud van het Kasteel in Richmond.

Bewustwording
De replica van het Coevorder kasteel was in de afgelopen jaren in verval geraakt. Het voormalige parkterrein is eigenaar van een projectontwikkelaar die woningbouw en verblijfsgebied heeft gepland. Tijdens de Olympische Winterspelen is in het replica-kasteel het Drenthevent gehouden door een samenwerking tussen de stichting, de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en Marketing Drenthe. Daarbij heeft de inzet van de Nederlandse inwoonster van Richmond, mevrouw Harma Hill, een cruciale rol vervuld. Dankzij haar tomeloze inzet en contacten in Richmond kon het Kasteel tijdens de Winterspelen open gesteld en ingericht worden. Daarmee is de waarde van de historische replica voor veel Candezen en de Nederlandse gemeenschap in Canada duidelijk geworden. Mevrouw Harma Hill: “De inwoners van Vancouver/Richmond zijn zich meer dan ooit bewust van de historische waarde van het kasteel Coevorden, de historische band tussen Vancouver/Richmond en de stad Coevorden, en…waar de naam Vancouver vandaan komt. Ook weet men nu dat Coevorden een stad in Nederland is, waar zich het originele kasteel bevindt.”

De komende jaren zal het Kasteel in Richmond dienst doen als verkoop- en informatiekantoor voor de woningen die in het gebied gebouwd worden. Daarna krijgt het gebouw een nieuwe bestemming.
Provincie:
Tag(s):