dinsdag, 31. mei 2011 - 13:02

College in gesprek met de dorpen Westerwijtwerd en Garsthuizen/Startenhuizen

Loppersum

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum hebben gesproken met het bestuur van dorpsbelangen Westerwijtwerd en Garsthuizen/ Startenhuizen. Het college wil zo de contacten met de dorpen verbeteren en meer voeling krijgen met zaken die spelen.

Het bestuur van dorpsbelangen Westerwijtwerd sprak haar waardering uit over de manier waarop het college jaarlijks met het dorp communiceert. Een gedeelte van het Pastoriepad zal na de bouwvakvakantie worden aangepakt, dit gedeelte was blijven liggen tijdens de reconstructiewerkzaamheden aan de Dorpsweg. De dorpsvisie voor Westerwijtwerd is onlangs geactualiseerd.

Het bestuur van Dorpsbelangen in Garsthuizen/Startenhuizen heeft met het college gesproken over de actualisatie van de dorpsvisie. Dorpsbelangen meldt dat momenteel twee werkgroepen bezig zijn met het uitwerken van een actiepunt uit de dorpsvisie. Naar aanleiding van het saneringsplan is gebleken dat het achterstallig onderhoud in 2013 grotendeels is weggewerkt. Dorpsbelangen spreekt haar zorg uit over de ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op de scholen in de directe omgeving van het dorp en men wil graag dat de kleine scholen in stand blijven.
Provincie:
Tag(s):