donderdag, 4. augustus 2011 - 17:59

College Maastricht niet positief over plan weren Franse drugstoeristen

Maastricht

Het college van B&W van Maastricht heeft kennisgenomen van de plannen van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) om met ingang van 1 oktober 2011 het buurlandcriterium in te voeren. In hun plan krijgen alleen nog Nederlandse, Duitse en Belgische klanten na legitimatie toegang tot de Maastrichtse coffeeshops.

In een gesprek met de VOCM heeft het college laten weten zich niet te willen committeren aan dit plan. De met de raad afgesproken procesgang is en blijft leidend voor het college. Met de raad van Maastricht is afgesproken om het ingezette spreidingsbeleid door te zetten. Verder is afgesproken het landelijke beleid over de invoering van het ingezetenencriterium af te wachten. Voordat dit beleid in Maastricht ingevoerd wordt, zal het besproken worden in de Maastrichtse gemeenteraad. Het al dan niet instemmen met het plan van de VOCM zou deze procesafspraken met de raad doorkruisen.

Het college heeft verder laten weten het plan te beschouwen als een particulier initiatief en aangegeven dat de uitvoering van het plan volledig voor eigen rekening en risico komt van de VOCM. Ook heeft het college de VOCM nadrukkelijk gewezen op de mogelijke (juridische) valkuilen die met het plan gemoeid zijn.
De gemeente zal wel nauwlettend de effecten van het plan monitoren en passende maatregelen nemen mocht dit nodig zijn. Ook is aan de buurtraden gevraagd om de gemeente actief te informeren als zij merken dat de overlast naar aanleiding van het plan toeneemt.
Provincie:
Tag(s):