vrijdag, 25. november 2011 - 10:06

Commisie-Samson gaat ook pleger seksueel misbruik onderzoeken

Den Haag

De commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, breidt haar onderzoek uit. 'Ook de achtergronden van plegers worden bij het onderzoek betrokken', meldt de commissie vrijdag.

Dit valt te lezen in het vijfde openbare bericht, waarin de commissie beknopt een tussenstand geeft van de stand van het onderzoek. De uitbreiding van het onderzoek is één van de redenen waarom de commissie niet vóór de zomer van 2012 haar rapport zal presenteren, maar daarna.

De andere oorzaak is dat het onderzoek bij de instellingen voor jeugdzorg (nog) niet volledig van start is gegaan. Het gaat dan met name om het onderzoek onder kinderen die in een instelling zijn geplaatst.

De bezwaren van instellingen zijn vooral gericht op de vrees dat de (gestandaardiseerde en anonieme) vragenlijsten bij kinderen te veel leed oprakelen. Ook wordt gewaarschuwd voor problemen met de privacy.

Uit drie pilots blijkt dat die bezwaren zich in de praktijk niet voordoen. Eerder al heeft een medisch-ethische commissie het handelingsprotocol goedgekeurd.

Op verzoek van de commissie en Jeugdzorg Nederland (JZN) hebben twee onafhankelijke traumadeskundigen naar de bezwaren gekeken. Zij hebben een positief advies gegeven over de methode, het protocol en de nazorg bij dit onderzoek.

De punten van aandacht, zijn door de onderzoekers overgenomen. De commissie en JZN verwachten dat de instellingen nu gaan meewerken aan het onderzoek.

De commissie vindt het belangrijk dat het onderzoek naar de aard en omvang van het seksueel misbruik van kinderen die zijn geplaatst in een instelling of pleeggezin, wordt verbreed naar plegers.‘Seksueel misbruik komt voor in een bepaalde context, met een slachtoffer en een dader’, is in het vijfde openbaar bericht te lezen, ‘Het perspectief van de dader is een belangrijke: wat is zijn achtergrond, wat zijn daderkenmerken, wat is zijn motivatie?’

De dossiers van minimaal 25 veroordeelde daders worden door onderzoekers bestudeerd. De commissie heeft tegelijkertijd haar expertise op dit terrein vergroot door het aantrekken van prof. dr. J. Hendriks.

De andere onderzoeken liggen op schema, staat in het openbaar bericht. In de tussenstand wordt ook stilgestaan bij de meldingen die bij de commissie zijn binnengekomen, de zaken die zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie, de toekomst van het Meldpunt, de hulpverlening aan slachtoffers en de gesprekken die de commissie met slachtoffers voert.

Ook wordt ingegaan op de hulpverlening aan de slachtoffers. In het openbaar bericht wordt aangekondigd dat de commissie het initiatief van Slachtofferhulp — om lotgenotenbijeenkomsten te organiseren — volledig steunt.
Provincie:
Tag(s):