woensdag, 22. juni 2011 - 14:03

Commissie-Samson geschokt door ernst seksueel misbruik

Den Haag

De Commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, is geschokt door de aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik, die bij de commissie zijn gemeld.

Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig Procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van ‘zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden’. Samson zei dat woensdag op een persconferentie in Nieuwspoort.

500 meldingen over seksueel misbruik
…én van de bronnen waar voor het onderzoek gebruik van wordt gemaakt, is het Meldpunt van de commissie. De commissie heeft geconstateerd dat niet alleen leidinggevenden en pleegouders als plegers kunnen worden aangemerkt. Ook was in veel gevallen sprake van minderjarigen die andere groepsgenoten en pleegkinderen hebben misbruikt.

De Commissie-Samson doet in opdracht van de regering gedurende twee jaar uitvoerig onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis zijn geplaatst. Het gaat hierbij om seksueel misbruik dat plaats vond in (rijks)instellingen en pleeggezinnen. Het onderzoek bestrijkt de periode 1945 tot en met heden. In juli 2012 komt de commissie met haar eindrapport.

Ernstige seksuele handelingen
De commissie is geschokt door de aard, duur en frequentie van het misbruik. In de eerste plaats is gekeken om wat voor soort seksuele handelingen het ging. In ruim 40 procent van de gevallen ging het om ‘het penetreren met penis’ en 36 procent had betrekking op ‘ander genitaal contact’.

Onder deze laatste categorie vallen handelingen als aftrekken en orale geslachtsgemeenschap. In ‘slechts’ 13 procent van de gevallen ging het om betasten. De rest wordt verklaard door andere vormen van penetratie (inbrengen van voorwerpen, tongzoenen).

Meerjarig misbruik
Het is opvallend dat uit de analyse blijkt dat de meldingen nagenoeg geen betrekking hebben op eenmalig misbruik of misbruik gedurende enkele weken. Ruim 65 procent van de meldingen heeft betrekking op misbruik dat minimaal 1 jaar aanhield. In ruim 33 procent van de gevallen gaat het om misbruik dat valt in de categorie 3-10 jaar.

Slachtoffers dagelijks en wekelijks seksueel misbruikt
De analyse van de meldingen geeft ook een beeld van de frequentie van het misbruik. In 15 procent van de gevallen werden minderjarigen zelfs dagelijks misbruikt. In ruim 44 procent van de gevallen werden kinderen wekelijks of meerdere keren per week misbruikt. Bij de rest gebeurde het minder frequent.

In tweederde van de gevallen waarin kinderen het misbruik hebben gemeld, is daar niets mee gedaan. Opvallend is dat in de loop van de onderzochte periode het misbruik zich verplaatst van instellingen naar pleeggezinnen en meisjes steeds meer slachtoffer worden.

Juridisch onderzoek
Het eerste onderzoek van de commissie is gereed. Het gaat om een beschrijving van het juridisch kader door voormalig raadsadviseur mr. J.J. Wiarda.
Provincie:
Tag(s):