donderdag, 27. januari 2011 - 9:26

Commissie-Samson meldt 36 zaken aan OM

Den Haag

De commissie-Samson, die onderzoek doet naar het seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst, heeft 36 zaken van mogelijk seksueel misbruik bij het OM aangemeld.

Van de meldingen heeft ongeveer de helft betrekking op misbruik in een instelling. Een eerste inventarisatie leert dat drie meldingen zaken betreffen die het OM eerder al had geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

De overige 33 zaken, die voor het merendeel betrekking hebben op de periode 2000-2010, zijn inmiddels verdeeld over diverse arrondissementsparketten. De zedenofficieren zullen de zaken beoordelen en beslissen of een strafrechtelijk onderzoek moet volgen. Recente zaken zullen met voorrang worden beoordeeld.

Overigens betreft een aantal meldingen zaken die door de politie al zijn afgedaan nadat daarover contact is geweest met het OM.

Inmiddels heeft het merendeel van de melders een uitnodiging van de politie ontvangen voor een informatief gesprek.
Provincie:
Tag(s):