zaterdag, 8. januari 2011 - 15:44

Complete flat voor slechts 1 euro

Amsterdam

Wie graag ruim woont, maar er in eerste instantie niet veel geld voor over heeft, kan nu een hele flat kopen voor slechts 1 euro.

Rochdale is voornemens om de flat Kleiburg te slopen. Er is echter nog geen sloopvergunning aangevraagd.

Het aanvankelijke plan om deze flat maar gedeeltelijk te slopen en de rest te renoveren is niet haalbaar gebleken. Om het plan nog enigszins rendabel te krijgen, zouden de gerenoveerde woningen moeten worden verkocht voor ruim 200.000 euro en dat is niet reëel. Rochdale heeft ook het afgelopen jaar nog veel nieuwe woningen in de Bijlmer opgeleverd in dezelfde prijsklasse; de verkoop van die woningen verloopt in de huidige markt moeizaam.

De woningbouwcoöperatie is wel bereid zijn de flat voor het symbolische bedrag van 1 euro te verkopen aan een partij die in een grondige renovatie wat ziet. Het moet dan om een serieus plan gaan, waarvan vooraf zeker is dat de initiatiefnemer in staat is de benodigde investering bijeen te brengen.

Rochdale heeft de afgelopen jaren al 10 andere klassieke Bijmerflats gerenoveerd (circa 5.100 woningen in totaal), ruim 10 flats gesloopt en de afgelopen jaren al een paar duizend nieuwe woningen in de koop- en huursector gerealiseerd. In veel gevallen ging het om laagbouwwoningen en appartementen in maximaal 4 lagen. Deze woningen sluiten veel betere aan bij de voorkeuren van de huidige bewoners en woningzoekenden.
Provincie:
Tag(s):