dinsdag, 5. juli 2011 - 20:51

Concentratie dioxine in Weurt weer normaal

De grote brand bij het bedrijf Van de Bilt op 29 oktober 2010 zorgde voor de neerslag van dioxine in een deel van Weurt.

Eind mei 2011 is dit gebied voor de vierde keer onderzocht door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tijdens deze meting waren alle aangetroffen gehalten weer op het normale niveau. Dit betekent dat het gras van de weilanden weer gebruikt mag worden als veevoer.

Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de omgeving van de brand in totaal vier keer onderzocht. Uit de eerste drie onderzoeken bleek dat de hoeveelheid dioxines op het gras niet was afgenomen. Eind mei 2011 heeft de gemeente Beuningen opnieuw het dioxinegehalte laten meten. Tijdens deze meting zijn alle aangetroffen gehalten weer onder de veevoedernorm en op het niveau van de achtergrondconcentratie in Nederland.

Dioxine is een voor de gezondheid schadelijke stof. Deze stof is alleen schadelijk als deze langdurig wordt ingenomen via voeding. De gemeente Beuningen wilde voorkomen dat dieren die verbonden zijn aan de voedselketen in aanraking komen met het gras waarop dioxine is aangetroffen. De gemeente heeft daarom in maart 2011 de grond van de buitenrennen voor scharrelkippen vernieuwd. De gemeente heeft daarnaast begin mei 2011 de weilanden waarin vee graast, apart gemaaid en dit gras afgevoerd.

Alle inwoners van Weurt worden per brief geïnformeerd over de uitslag van de vierde meting. Het uitgebreide rapport van het RIVM komt op korte termijn op de website www.beuningen.nl te staan.
Provincie:
Tag(s):