maandag, 7. maart 2011 - 21:58

Consultatieronde wetsvoorstel Friese taal

Den Haag

Voor het wetsvoorstel dat de positie van de Friese taal waarborgt, is een consultatieronde gestart. Deze eindigt op 29 april 2011.

Met het wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer en het rechtsverkeer versterkt. Het wetsvoorstel regelt het recht van een ieder om in de provincie Fryslân gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands hetzij Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorgaanen en draagt daarmee bij aan de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in de provincie Fryslân.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de instelling van een Raad voor de Friese taal en bevat het aanvullende bepalingen inzake de eed en de belofte in de Friese taal.
Provincie:
Tag(s):