maandag, 23. mei 2011 - 8:31 Update: 08-07-2014 0:58

Consumenten vinden voorlichting over geld noodzakelijk

Den Haag

Consumenten in Nederland vinden voorlichting over geld noodzakelijk. Maar liefst 79 procent vindt een organisatie zoals het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, dat informatie en advies geeft over omgaan met geld (zeer) nuttig.

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2010 van het Nibud. 2010 was financieel een belangrijk jaar voor veel mensen, die te maken kregen met de gevolgen van de financiële crisis. Dat was ook te merken aan het bezoek aan de Nibud-website. Een derde van de mensen die het Nibud kennen, heeft Nibud.nl wel eens bezocht. Meer dan vier op de vijf consumenten heeft wel eens van het Nibud gehoord. Zij waarderen het Nibud met een 7.1, bijna de helft zelfs met een 8 of hoger.

Genoemde cijfers zijn afkomstig uit het imago-onderzoek dat het Nibud in 2010 liet verrichten. De resultaten van dit onderzoek staan in het Jaarverslag 2010 van het Nibud, dat enkele hoogtepunten bevat van het werk van het Nibud in het afgelopen jaar. Zo maakte het Nibud voor gemeenten en corporaties weer vele Geldkranten en Nibud-agenda’s ‘op maat’, waarin inwoners of huurders concrete handvatten en tips krijgen om zelf grip op hun geld te krijgen. Maar ook zijn in 2010 250.000 hypotheken verstrekt op basis van de door het Nibud opgestelde financieringslasttabellen.

Europa wordt steeds belangrijker, ook voor het Nibud. Het Nibud participeerde als expert in het nieuwe Europese project Abaco, dat kwetsbare mensen in vooral Zuid-Europa vaardigheden wil bijbrengen in onder meer budgetteren en begroten. En het Nibud heeft in 2010 ook extra ingezet op het verbeteren van de studentenvoorlichting over lenen en omgaan met geld.

Dit zijn maar enkele van de vele werkzaamheden van het Nibud in 2010, meer staan er beschreven in het Jaarverslag 2010, te downloaden op Nibud.nl. Het beroep dat op het voorlichtingsinstituut wordt gedaan, neemt steeds verder toe. Het Nibud is blij met de functie die het vervult in de maatschappij en wil graag ook de komende jaren tegemoet komen aan het beroep dat op het Nibud wordt gedaan. Meer dan ooit is er behoefte aan betrouwbare en onafhankelijke informatie over geldzaken. Centraal staat het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën. Door de consumenten beslissingen te leren nemen en keuzes te laten maken die van invloed zijn op hun budget, maar ook door de deskundigheid van professionals die met deze consumenten werken, te verhogen.
Categorie:
Tag(s):