dinsdag, 19. juli 2011 - 14:45

'Consumentenvertrouwen woningmarkt schiet omhoog'

Amersfoort

Het vertrouwen van consumenten op de woningmarkt heeft door de verlaging van de overdrachtsbelasting een positieve impuls gekregen.

Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator die over de maand juli de hoogste stijging aangeeft die ooit gemeten is: van waarde 57 naar 62. Hieruit blijkt dat de maatregel van het kabinet Rutte om de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2% zijn uitwerking niet zal missen.

De Marktindicator van Vereniging Eigen Huis heeft een bewezen voorspellende waarde. De vereniging verwacht dan ook dat het aantal woningtransacties de komende tijd zal toenemen.
Provincie:
Tag(s):