donderdag, 27. januari 2011 - 15:15

Criminaliteit blijft dalen in Utrecht

Utrecht

De geregistreerde criminaliteit in de gemeente Utrecht is in 2010 met zeven procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De groei van de stad meegeteld, komt Utrecht eind 2010 uit op een halvering van het aantal aangiften ten opzichte van 2002.

Woninginbraak is het enige misdrijf dat in 2010 toenam; het aantal woninginbraken steeg met elf procent ten opzichte van 2009. De ervaren jongerenoverlast nam met vijf procent toe. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) zetten intensief in op het terugdringen van woninginbraak en jongerenoverlast en —criminaliteit.

In 2010 zijn bijna alle soorten delicten afgenomen. De daling was het sterkst bij geweldsdelicten (-19% t.o.v. 2009), diefstal uit winkels (-18%), diefstal van (brom)fietsen (-16%) en autokraak (-13%). Ten opzichte van 2006 is autokraak zelfs met 41% gedaald. De daling geldt voor alle Utrechtse wijken behalve Oost. Daar steeg het aantal aangiften met 1%. Overvecht liet met een afname van 17% de sterkste daling zien.

Woninginbraken blijven een stijgende lijn vertonen. Na een forse daling in 2007 en 2008 nam het aantal woninginbraken in 2009 toe met 9% en in 2010 met 11%. Ook de veiligheidsbeleving blijft aandacht vragen. 8% van de inwoners geeft aan zich vaak onveilig te voelen tegen 7% in 2009. In 2006 was het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelde nog 10%. De ervaren jongerenoverlast steeg van 14% in 2009 naar 19% in 2010. In 2006 had 22% van de inwoners nog regelmatig te maken met overlast van jongeren in de buurt.

De gemeente Utrecht, politie en OM werken samen om de criminaliteit te verlagen en het gevoel van veiligheid onder de inwoners te verhogen. In 2011 richten zij zich met name op jongerenoverlast en —criminaliteit; woninginbraken en autokraak; geweld en discriminatie. Daarnaast gaat onverminderd aandacht uit naar zware criminaliteit als mensenhandel, georganiseerde wietteelt en vastgoedfraude.
Provincie:
Tag(s):