woensdag, 22. juni 2011 - 19:21

'Criminaliteitsmonitor schetst te rooskleurig beeld'

Den Haag

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vandaag bekend gemaakt dat de criminaliteit tegen het bedrijfsleven in 2010 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van 2004. Deze conclusie trekt het departement op basis van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB).

Hoewel dit op het eerste oog goed nieuws lijkt, zijn verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) van mening dat het nog te vroeg is voor een juichstemming. EVO en TLN vrezen dat de criminaliteitsmonitor een te rooskleurige voorstelling van zaken geeft rondom transportcriminaliteit omdat ladingdiefstal niet is meegenomen. Dit terwijl deze vorm van transportcriminaliteit juist een significant deel uitmaakt van de totale criminaliteit in de transportsector. Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven maar liefst 350 miljoen euro aan directe schade.

De totale schade van criminaliteit in de vijf sectoren detailhandel, bouw, transportsector, zakelijke dienstverlening en horeca bedroeg in 2010 573 miljoen euro. Dit komt neer op een daling van 16%.

EVO en TLN zetten zich samen met andere publieke en private partijen onverminderd in bij het terugdringen van transportcriminaliteit. In 2009 is samen met de overheid het tweede 'Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector' afgesloten.
Provincie:
Tag(s):