dinsdag, 15. februari 2011 - 10:27

Criminelen gaan minder snel opnieuw de fout in

Den Haag

Daders van criminaliteit gaan iets minder snel opnieuw in de fout. Dat heeft staatssecretaris Teeven vandaag bekend gemaakt bij de ‘dag van de jeugdcriminaliteit’. Het is het tweede jaar op rij dat de recidive bij zowel jeugdigen als volwassenen terugloopt.

De bewindslieden van Veiligheid en Justitie blijven inzetten op het verder terugdringen van de recidive. Zo blijft de terugloop bij jongeren die een jeugdinrichting verlieten achter ten opzichte van volwassen ex-gedetineerden. Voor dit kabinet blijft bestrijding van jeugdcriminaliteit absolute prioriteit, onder andere door invoering van het adolescentenstrafrecht en de strafdienstplicht voor recidivisten. Ook het terugdringen van overvallen blijft een speerpunt van het kabinetsbeleid.

Uit de vandaag verschenen cijfers blijkt dat van alle volwassenen die in 2007 een penitentiaire inrichting verlieten 49,4% na twee jaar opnieuw in de fout ging, ten opzichte van 50,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Bij jeugdige gedetineerden daalde dit percentage van 53,9% naar 53,0%. Ook bij volwassenen en jeugdigen die een misdrijf pleegden maar daarvoor ook andere sancties opgelegd kregen, daalde de herhalingscriminaliteit met respectievelijk 0,7% en 2,0%.
Provincie:
Tag(s):