donderdag, 1. september 2011 - 21:02

Cultuurhistorische analyse spoorzone

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft de cultuurhistorische analyse van de spoorzone.

Dit houdt in dat er onderzocht wordt of het Golsstation in ere kan worden hersteld, dat er bij de keuze van straatnamen verwijzingen komen naar het spoorweg verleden, het plaatsen van historische informatieborden en dat er in de inrichting van het openbaar gebied verwijzingen komen naar het verleden. In het verlengde van deze analyse heeft het college ook een brief gestuurd aan Prorail met het verzoek om een tweetal kopsporen te ontrekken aan het net, zodat er een stalling gebouwd kan worden voor het historisch materieel.

Winterswijk werkt aan herontwikkeling van de spoorzone. Door de bouw van scholengemeenschap De Driemark en een sportaccommodatie wordt het gebied onderdeel van de (binnen-)stad. Naast ontwikkeling van onderwijs - en commerciële functies is cultuurhistorie hierbij van groot belang. De spoorzone in Winterswijk heeft namelijk een rijke cultuurhistorie, die nog slechts op enkele plaatsen zichtbaar is.

Om de cultuurhistorie goed in de herontwikkeling mee te nemen heeft de gemeente daarom samen met gebruikers uit het gebied en de Commissie Cultuurhistorie, een cultuurhistorische verkenning voor het gebied opgesteld. Hieruit is een aantal adviezen voortgekomen zoals het aanbrengen van verwijzingen naar het verleden in het openbaar gebied (bijv. stoep in vorm van rails), het geven van aandacht aan straatnamen en te onderzoeken of het GOLS station in ere kan worden hersteld. Ook wordt samen met de Stichting HSA onderzocht of er een permanente stalling kan worden ontwikkeld in het gebied voor haar historisch trein - en busmaterieel.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een brief gestuurd naar Prorail om een tweetal kopsporen te verwijderen zodat de bouw van de stalling mogelijk gemaakt kan worden. Wethouder Rik Gommers: “De spoorzone uit de jaren 30 van de vorige eeuw komt nooit meer terug, maar door historische elementen in de gebiedsontwikkeling mee te nemen, kan de rijke historie wel weer zichtbaar worden gemaakt voor toekomstige Winterswijkse generaties.”
Provincie:
Tag(s):