dinsdag, 25. oktober 2011 - 9:45

D66 wijst college op mogelijke fouten door wijziging Wet Werk en Bijstand

Utrecht

De wijzigingen in Wet Werk en Bijstand (WWB) moeten per 1 januari 2012 worden doorgevoerd. Dit brengt het nodige werk met zich mee voor de medewerkers van de Utrechtse sociale dienst.

Zo moet onder andere de ICT-ondersteuning op orde zijn. D66 heeft vernomen dat het huidige ICT-systeem een half jaar na invoering van de wetswijzigingen pas aangepast kan worden.

"In de Tweede Kamer heeft D66 staatssecretaris De Krom gevraagd hier rekening mee te houden. Helaas heeft deze geen gehoord gegeven aan die oproep. Ik heb het college van B en W dan ook gevraagd om nu al in te spelen op verwachte problemen doordat het systeem niet op tijd kan worden aangepast", aldus raadslid Anita Vink.

Het aanpassen van ICT-systemen en de bestuurlijke trajecten die daarvoor moeten worden doorlopen nemen enige tijd in. Dit proces moet immers zorgvuldig verlopen. De definitieve wijzigingen van de WWB zijn nog onduidelijk waardoor nog niet gestart kan worden met het wijzigen van het ICT-systeem. Voor Wigo4it, de organisatie die het systeem ontwikkelt en beheert, is het een race tegen de klok die ze bijna niet kunnen winnen. Ze verwachten dan ook dat het de sociale dienst meer werk oplevert en de kans op fouten groter wordt.

"Ik besef me dat dit college niet verantwoordelijk is voor het ontstaan van dit probleem. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik ben blij dat Wigo4it nu aan de bel trekt zodat het college voorzorgsmaatregelen kan nemen. Uitkeringsgerechtigden mogen niet de dupe worden van deze ontwikkeling", aldus Vink.
Provincie:
Tag(s):