vrijdag, 28. januari 2011 - 9:03

DAL gemeenten gaan ambtelijk nauw samenwerken

Delfzijl

De colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben ingestemd met een eerste uitwerking door de gemeentesecretarissen van de contouren ,van een mogelijk shared service center (ssc) voor de drie gemeenten. Een ssc is een werkorganisatie waarin gezamenlijke diensten van gemeentelijke organisaties zijn ondergebracht

De contourschets geeft aan hoe deze werkorganisatie eruit kan zien. Ook is erin aangegeven welke voordelen er aan deze samenwerking zijn verbonden: continuïteit in dienstverlening, kwaliteitsverbetering van dienstverlening en verbetering van efficiency. De drie gemeenten hebben zich in juni 2008 verbonden aan het bestuursakkoord Eemsdelta, waarin intensieve ambtelijke samenwerking een van de uitgangspunten vormt.

De verwachting is dat het ssc kan starten per 1 januari 2013. Er is een raming gemaakt van de benodigde kosten. De drie colleges beschouwen de keuze als een fundamentele doorbraak al is er nog veel uit te werken.
Provincie:
Tag(s):