vrijdag, 8. april 2011 - 14:39

DAL-gemeenten onderzoeken verzelfstandiging IVAK

Delfzijl

Het bestuur van het IVAK, Centrum voor kunst en cultuur te Delfzijl, heeft besloten een verzelfstandigingstraject op te starten om het IVAK van een gemeenschappelijke regeling over te zetten naar een stichting.

Hierdoor kan het IVAK beter uit de voeten als cultureel ondernemer in de provincie en is men niet meer gebonden aan de grenzen van de huidige
drie subsidiërende gemeenten. Deze ontwikkelingen worden ingegeven door enerzijds bezuinigingen en anderzijds de wens om een bredere basis te krijgen, waarmee personele en financiële kwetsbaarheid vermindert en de positie van het IVAK in de provincie wordt versterkt.

Het bestuur van de muziekschool Hunsingo (gemeente Bedum en Eemsmond) onderzoekt al enige tijd een mogelijk samenwerkingsverband met een andere instantie. Dit vanwege het verminderen van haar kwetsbaarheid en het verbreden van het diensten. Het bestuur van de muziekschool heeft hierover gesprekken gevoerd met het IVAK. Bij het onderzoek van de verzelfstandiging van het IVAK wordt ook bekeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de muziekschool Hunsingo.
Provincie:
Tag(s):