dinsdag, 27. september 2011 - 10:07 Update: 08-07-2014 0:56

Daling huizenprijzen in vier grootste steden minder sterk dan elders

Den Haag

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in Nederland vanaf medio 2008 vrijwel onafgebroken gedaald. In augustus 2011 waren de huizenprijzen 8,5 procent lager dan drie jaar eerder.

De huizenprijzen in de vier grootste steden zijn echter minder sterk gedaald dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Kleinste prijsdaling in Utrecht
Van de vier grootste steden in Nederland was in augustus de prijsdaling in Utrecht het minst sterk. Bestaande koopwoningen waren daar ruim 2 procent goedkoper dan drie jaar eerder. De koopwoningen in Den Haag noteerden met ruim 7 procent de grootste prijsdaling van de vier grote steden.

Ook in de meeste andere steden met meer dan 100 duizend inwoners daalden de prijzen minder hard dan gemiddeld in Nederland. In acht steden echter was de prijsdaling groter dan 8,5 procent. Uitschieter was Ede met een prijsdaling van ruim 19 procent ten opzichte van drie jaar eerder. Ook in Eindhoven (13 procent) was de prijsdaling groot.

Huizenprijs Amsterdam conjunctuurgevoelig
De beperkte prijsdaling in Amsterdam in vergelijking met elders in Nederland is opvallend. Doorgaans dalen de prijzen in Amsterdam bij laagconjunctuur sterker dan in de rest van Nederland, maar stijgen zij ook sneller in tijden van hoogconjunctuur. In 2009, toen de Nederlandse economie met liefst 3,5 procent kromp, was de prijsdaling in Amsterdam bovengemiddeld. In 2010, toen de Nederlandse economie weer groeide, was er in Amsterdam sprake van bescheiden prijsstijgingen, terwijl de prijzen in Nederland nog lager waren dan een jaar eerder.
Categorie:
Tag(s):