maandag, 14. maart 2011 - 21:39

Dassenburcht niet onherstelbaar beschadigd

Wapserveen

Vorige week dinsdag kwam er bij de provincie Drenthe een melding binnen van verstoring van een dassenburcht bij Wapserveen door crossende jongeren. De afdeling handhaving van de provincie Drenthe heeft samen met de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Algemene Inspectie Dienst) een onderzoek ingesteld. De jeugdige daders bleken geen weet te hebben van de aanwezigheid van de dassenburcht en hebben spijt betuigd. In overleg met Justitie is besloten dat de tieners worden doorverwezen naar Buro Halt wegens overtreding van de Flora- en Faunawet.

Na een melding bij de provincie Drenthe op 8 maart jl. van verstoring van een dassenburcht bij Wapserveen hebben opsporingsambtenaren van de provincie Drenthe en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit een onderzoek ingesteld. Het bleek dat er op een terrein van Natuurmonumenten een motorcrossparcours was ontstaan. In dit parcours bevond zich ook een dassenburcht. Gelukkig bleek de schade aan de burcht beperkt tot rijbandensporen over de bovenkant van de burcht. De verblijfplaats van de dassen was verder intact.

Uit het opsporingsonderzoek bleek dat een drietal jongens gedurende een tweetal weken op de betreffende plek te hebben gecrosst met een crossmotor, een crossbrommer en een quad. De jongeren zeiden spijt te hebben van hun daden en niet geweten te hebben dat er op die plek een dassenburcht was. Hadden ze het geweten dan waren ze hier zeker niet gaan crossen. In overleg met Justitie is besloten om de jongens door te verwijzen naar Buro Halt wegens overtreding van de Flora- en Faunawet. Ook is er proces-verbaal opgemaakt.

Natuurmonumenten zal de komende periode de dassenburcht gaan monitoren. Hieruit moet blijken hoe groot de verstoring is geweest. Uit eerdere sporen kan afgeleid worden dat de dassen waarschijnlijk jongen hebben die in januari of februari zijn geboren. Stress in de eerste kritische maanden na de geboorte kan jonge dassen fataal worden.
De provincie Drenthe verzoekt iedereen dan ook om dassenburchten zoveel mogelijk met rust te laten om verstoring te verkomen.

Bij constatering van illegaal crossen in natuurgebieden kan contact worden opgenomen met het Centraal Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe, telefoonnummer: (0592) 365303 (dag en nacht bereikbaar).
Provincie:
Tag(s):