dinsdag, 1. februari 2011 - 15:54 Update: 08-07-2014 0:31

De centrale voorraadschuur van internetadressen is op

Den Haag

Zoals de Stichting IPv6 Nederland vorige week al had voorspeld, is vanaf nu de hoofdvoorraad IPv4-adressen leeg.

De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zal heden de vijf laatste blokken van ieder ruim 16 miljoen adressen uitdelen aan de vijf Regionale Internet Registratie (RIR) instanties. Deze RIR's hebben de taak deze adressen verder onder internetproviders te verspreiden. Het beleid van de RIR's voor hun laatste blok adressen is om ze slechts mondjesmaat te verstrekken aan nieuwe internetproviders. De komende jaren hebben nieuwe internetbedrijven dan de mogelijkheid om nog te communiceren met het huidige internet.

Frits Nolet, bestuurslid van de Stichting IPv6 Nederland: "Dat de wereldwijde voorraad op is, betekent niet dat vandaag of binnenkort het huidige (IPv4) internet ophoudt met functioneren. Het oude Internet zal blijven werken, maar kan niet meer groeien. Wat er vandaag gebeurt onderstreept nu des te meer de noodzaak voor bedrijven om werk te maken van aansluiting op het nieuwe (IPv6) internet."
Categorie:
Tag(s):