donderdag, 20. oktober 2011 - 19:08

De gemeente De Wolden is klaar voor de winter

Zuidwolde

Gemeente De Wolden heeft een nieuw gladheidbestrijdingsplan. Dit plan geldt voor de wintermaanden 2011/2012 en heeft als doel verkeersroutes zo veilig mogelijk te houden ten tijde van gladheid. Nieuw aan het plan is de voortijdige actie op eventueel zouttekort. Henk Lammers: “We melden ons nu al aan bij het Nationaal Zoutloket. Daarmee vergroten we de kans op zout in tijden van tekorten”.

De gemeente De Wolden strooit net als vorig jaar preventief. Dat betekent dat wanneer Meteo Consult laat weten dat gladheid verwacht wordt, de gemeente met nat zout strooit om gladheid te voorkomen.

De gemeente zorgt ervoor dat er gestrooid wordt op de hoofdwegen binnen de kernen, de doorgaande wegen tussen de kernen en de belangrijkste fietspaden. Wanneer de gladheid langer aanhoudt en de doorgaande routes schoon zijn, worden ook andere wegen gestrooid. Woonstraten, parkeerterreinen en wegen met een lage verkeersintensiteit worden in eerste instantie niet gestrooid.

De gemeente De Wolden werkt ieder jaar met een gladheidsbestrijdingsplan. Nieuw ten opzicht van vorig jaar is de vroege aanmelding bij het Nationaal Zoutloket. Aanmelden bij het loket kan wanneer de zoutvoorraad bij aanvang van de winter voldoende groot lijkt. Dat is bij de gemeente het geval. Wie is aangemeld vergroot de kansen op extra zout in tijden van tekort.
Provincie:
Tag(s):