woensdag, 15. juni 2011 - 12:32

De Krom wil afspraken over arbeidsrechten "niet dichttimmeren"

In een toespraak tijdens de 100-ste Internationale Arbeidsconferentie in het Zwitserse Genève heeft staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich vanmorgen gekeerd tegen de veel te gedetailleerde uitleg die de ILO geeft aan verdragen waarmee mondiaal afspraken worden gemaakt over arbeidsrechten en sociale rechtvaardigheid.

Sommige verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn opgesteld in de jaren zestig en sluiten volgens De Krom soms niet meer aan bij de huidige omstandigheden. Staatssecretaris De Krom pleitte er in Genève voor om voldoende ruimte te laten voor regeringen om in te kunnen spelen op specifieke omstandigheden op de eigen arbeidsmarkt.

“Deze modernisering is in ieders belang. Internationale verdragen zijn altijd in andere tijden en onder andere omstandigheden opgesteld. De werkelijkheid van toen, is niet meer die van nu. Hou daarom bij de interpretatie van de opgestelde normen rekening met de tijdgeest en het zal voor ieder land makkelijker worden eraan te voldoen”, stelde De Krom in zijn toespraak.

Daarin ging hij ook uitgebreid in op de kritiek die de ILO eerder dit jaar leverde op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De voornaamste kritiek richt zich op het feit dat werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, niet voor een WIA-uitkering in aanmerking komen. De ILO vindt die grens te hoog.

De staatssecretaris verwees naar meerdere SER-adviezen en najaarsakkoorden waarin de sociale partners destijds expliciet hebben ingestemd met de onderdelen die door de ILO nu worden bekritiseerd, inclusief de ondergrens van 35%.

Activerend
Sinds eind jaren 90 zijn er in de Nederlandse wetgeving verschillende maatregelen getroffen om het activerende karakter van het arbeidsongeschiktheidsstelsel te vergroten. De kern van deze maatregelen is dat de verantwoordelijkheid voor preventie en reintegratie bij werkgevers en werknemers is neergelegd.

De WIA trad eind 2005 in werking. Daar waar in 2000 en 2001 nog ruim 100.000 mensen instroomden in de WAO, ligt de jaarlijkse instroom nu tussen de 30.000 en 35.000. De Krom: “Zonder de genomen maatregelen zouden we in 2010 vier miljard euro meer hebben uitgegeven aan arbeidsongeschiktheidslasten.
Provincie:
Tag(s):