dinsdag, 3. mei 2011 - 17:11 Update: 08-07-2014 0:59

De psychologie van radicalisering en terrorisme

Wat drijft mensen tot radicalisering? Welke groepsprocessen spelen daarbij een rol en hoe verloopt de overgang van radicalisering naar terrorisme?

Dat zijn enkele vragen die post-doc Wim Koomen en hoogleraar Sociale Psychologie Joop van der Pligt van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzochten in het boek Polarisatie, radicalisering en terrorisme dat onlangs is verschenen.

De studie presenteert een systematisch raamwerk waarin de belangrijkste determinanten en achtergronden van verschillende typen van radicalisering en terrorisme zijn opgenomen. Dit raamwerk is gebaseerd op de meer algemene sociaalwetenschappelijke en vooral de sociaalpsychologische literatuur; zo passeren vooral stereotypen, vooroordeel, discriminatie, cultuur, sociaal klimaat, groepsprocessen en relaties tussen groepen de revue.

Het boek van Koomen en Van der Pligt is niet alleen van belang voor mensen die geïnteresseerd zijn in radicalisme en terrorisme. De studie is ook waardevol voor hen die zich in praktische of theoretische zin met deze onderwerpen bezighouden, zoals politieambtenaren, jeugdwerkers en studenten criminologie, psychologie en andere sociale wetenschappen.

Over de auteurs

Wim Koomen is verbonden aan de Programmagroep Sociale Psychologie van de UvA. Hij promoveerde in 1973 en houdt zich met name bezig met onderwerpen als groepspsychologie, sociale cognitie, stereotypen, stigmatisering en vooroordeel.

Joop van der Pligt promoveerde aan de University of London. Hij is hoogleraar Sociale Psychologie aan de UvA. Zijn onderzoek richt zich op attitudes, risico's en beslissingen. De auteurs hebben eerder op uitnodiging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding samen een literatuuronderzoek naar radicalisme en terrorisme uitgevoerd.
Categorie:
Tag(s):