maandag, 14. februari 2011 - 16:56

De rijksoverheid wordt compacter

Den Haag

Het kabinet wil een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die ruimte schept voor maatschappelijke dynamiek. Een eerste stap op weg naar die overheid is een compacte rijksdienst.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft maandag het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit programma leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en minder bureaucratie.

Veel minder datacenters
Het programma voorziet in een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, waarvan alle ministeries gebruik moeten maken. Zo worden de werkzaamheden op het gebied van personeel en organisatie ondergebracht in één dienst en wordt het aantal van 64 datacenters voor de digitale opslag van informatie, drastisch teruggebracht tot 4 á 5.

De ondersteunende diensten van de ministeries in Den Haag worden samengevoegd. Zo komt er één beveiligingsorganisatie voor de Haagse gebouwen en één ICT-werkplekbeheerder voor de werkplekken bij de ministeries in Den Haag.

Een derde onderdeel van het programma is het wegnemen van dubbelingen in de sfeer van de uitvoering en het toezicht. Zo worden bijvoorbeeld incassotaken geconcentreerd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en komt er één rijksincassodienst; het geven van subsidies aan bedrijven wordt bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geconcentreerd.

Over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zal voortaan worden gerapporteerd in één Bedrijfsvoeringsjaarverslag, dat in de plaats komt van allerlei afzonderlijke rapportages.
Provincie:
Tag(s):