dinsdag, 4. januari 2011 - 16:38

De Tamboer tijdelijk onder vleugels gemeente

Hoogeveen

Het college van B&W van Hoogeveen wil een intensievere rol hebben bij de ontwikkeling van Theater- Congrescentrum De Tamboer. De huidige Raad van Commissarissen en het college hebben daarom afgesproken dat de gemeente tijdelijk, op ambtelijk niveau, de invulling van de Raad van Commissarissen voor haar rekening neemt.

De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan op de Stichting Theater-Congrescentrum. De huidige Raad van Commissarissen treedt daarmee dus terug. Voor de start van het nieuwe theaterseizoen - in september- moet een route uitgestippeld zijn voor een gezonde toekomst.

Na een verlies in het seizoen 2009-2010 en een extra subsidie van de gemeente dreigt dit jaar opnieuw een tekort op de begroting. Dit vooral als gevolg van lagere kaartverkoop en het teruglopen van advertentie-inkomsten door de economische crisis. Wethouder Ton Bargeman: “De Tamboer is van grote waarde voor Hoogeveen. Het college wil daarom als eigenaar van het gebouw en subsidiegever direct en actief sturing geven aan het weer gezond maken van het cultureel centrum. De Tamboer moet De Tamboer blijven.”
Provincie:
Tag(s):