woensdag, 24. augustus 2011 - 18:28

De Verwondering (bijna) hersteld

Berg en Dal

De restauratie van de monumenten van de honderd jaar oude Heilig Land Stichting nadert zijn voltooiing.

De gebruikers ervan, te weten het Museumpark Orientalis, de Cenakelkerk, het Begraaf- en Gedenkpark ‘Heilig Land Stichting’ en het Pelgrimshuis ‘Casa Nova’ nodigen het publiek uit om tijdens Open Monumentendag (zaterdag 10 en zondag 11 september) een kijkje te komen nemen bij de gerestaureerde gebouwen. Daarbij zal men stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van het Complex, maar vooral bij de huidige invulling van de diverse onderdelen. De bestemming van het erfgoed is immers het thema van deze Open Monumentendag. De vele miljoenen kostende restauratie is mogelijk gemaakt door bijdragen van Rijk, Provincie en Gemeente, door fondsen als het Prins Bernardfonds, en aangevuld met een stevige eigen bijdrage van de achterban van de organisaties.

De Heilig Land Stichting neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse cultuur- en architectuurgeschiedenis. De in oosterse bouwtrant ontworpen gebouwen hebben, mede in samenhang met de inrichting van het terrein, een hoge zeldzaamheidswaarde. Het is het enige bewaarde voorbeeld van een Nederlands devotiepark. De toenmalige Heilig Hartbeweging streefde met het park naar een visualisatie van de Bijbelse geschiedenis tegen de achtergrond van het dagelijks leven in Palestina. Gesteund door de grote belangstelling voor de Oriënt en door het Rijke Roomsche leven uit die tijd kon het park uitgroeien tot een groots devotiepark, en functioneel tot het eerste openluchtmuseum van Nederland.

Het landgoed biedt tegenwoordig huisvesting aan vier zelfstandige organisaties die dezelfde wortels hebben. Zij hebben allen het thema gastvrijheid, ontmoeting en zingeving voor ogen, maar geven dat ieder vanuit een geheel eigen identiteit gestalte.

In de Cenakelkerk en het parochiecentrum wordt ruimte geboden aan gelovigen en niet-gelovigen voor eucharistievieringen en culturele ontmoetingen, waarbij gastvrijheid, zorg en meditatie voorop staan. Het Begraaf- en Gedenkpark wil haar naam als mooiste natuurbegraafplaats van Nederland verder uitbouwen met vernieuwende grafvormen en herstel van het unieke natuurlijk decor van haar monumentale erfgoed. Casa Nova biedt evangelisatie en onderdak aan hedendaagse ‘pelgrims’.

Het Museumpark Orientalis bouwt aan een nieuwe toekomst. Het blijft een interculturele en interreligieuze ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar ontstaan, historie en betekenis van verschillende wereldreligies met elkaar verbonden worden. Naast de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie komt er in het nieuwe museum ook aandacht voor Hindoeïsme, Boeddhisme en spiritualiteit.

Zo slaagt het Complex van de Heilig Land Stichting erin zich in oude glorie, maar met uiterst actuele invulling, aan Nederland te presenteren. Het is na 100 jaar opnieuw een complex dat verrijkt, ontroert, inspireert en …verwondert.

Op de foto, de nieuwe en oude situatie.
Provincie:
Tag(s):